• Mutluluk Fabrikaları
 • Lütfen Rahatsız Etmeyin
 • Hayallerden Gerçekler
 • Dikkat Kaygan Zemin
 • Geç Olmadan Eve Dön

SERGİ

 • Cemal Koray Bingol
  Cemal Koray Bingol
  Mimar ve sanatçı. 1985 yılında Eskişehir’de doğdu. Çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Ortamında Mimarlık yüksek lisans programında şehirler, karmaşıklık ve şehir oluşumları üzerine çalışıyor. Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde şehircilik üzerine bir süre çalıştıktan sonra dijital tasarım ve dijital üretim teknikleri üzerine çeşitli tasarımcı ve sanatçılarla beraber çalışmaya başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve Aydın Üniversitesi’nde ders veriyor ve çeşitli üniversitelerde ilgilendiği konulara ilgili çalışmalar yapıyor. Üretimlerine kurucularından olduğu Epitome’un çatısı altında devam ediyor.
 • Deniz Tümerdem
  Deniz Tümerdem
  Mimar, peyzaj mimarı. 1985 yılında İstanbul’da doğdu. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Erasmus değişim programı dahilinde Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux’da peyzaj mimarlığı okudu. İstanbul’da iki yıl boyunca peyzaj mimarı olarak çalıştı. 2011-12 yıllarında IAAC’da (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) ileri mimarlık yüksek lisansını, Dijital Tektonik bölümünde “eklemeli üretim” üzerine yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve çeşitli üniversitelerde çalıştığı konularla ilgili dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır. Sayısal ve fiziksel materyal strüktür araştırmalarına, sanat üretimlerine, mimarlık uygulamalarına ve çalıştaylarına kurucularından olduğu Epitome işbirliği ağında devam ediyor.
 • Metin Şahin
  Metin Şahin
  Mimar. 1984 yılında Viyana, Avusturya’da doğdu. Üniversiteden önce yüksek meslek okulunda elektronik ve telekomünikasyon bölümünden mezun oldu. Viyana Teknik Üniversite’sinden mezun oldu, yüksek lisans öğrenimini de aynı üniversitede tamamladı (2012). Üniversite öğreniminin yanı sıra beş yıl Viyana’daki bir kentsel dönüşüm ofisinde sosyal, hukuki, kentsel, mimari ve politik konular ve sorunlar üzerine çalıştı. 2012 yılında İstanbul’a taşınarak profesyonel çalışmalara başladı. Yaptığı işlerin odak noktası mimarlık/sanat/sayısal tasarım ve insan/sosyal hayatın bağlantıları üzerinedir. Çalışmalarını, Rhino Türkiye’de ve kurucularından olduğu Epitome bünyesinde sürdürüyor.
 • Günce Eşingen
  Günce Eşingen
  Mimar. 1989’da Ankara’da doğdu. Ankara’da yaşıyor ve çalışıyor. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlığın kültür ile ilişkisi üzerinden kendi sosyokültürel arka planına kaynakla nasıl metinsel olarak sıfatlanabileceği üzerine yazdığı tez ile yüksek lisansını yine ODTÜ’de tamamladı, halen doktora çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan kurucusu olduğu OldWorldTailors’da insan bedenine yeni kalıplar tasarlıyor, dikiyor. 
 • Gökhan Kınayoğlu
  Gökhan Kınayoğlu
  Mimar. 1983’te Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde, lisans ve yüksek lisans öğrenimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Çeşitli üniversitelerde tam ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak stüdyolarda görev alıyor. Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemleri üzerine düşünüyor, çalışıyor ve üretiyor. Parça ve bütün ilişkisi üzerine kurguladığı doktora çalışmalarını halen Bilkent Üniversitesi’nde sürdürüyor ve bu kapsamda kurucu ortakları arasında yer aldığı Else Mimari Danışmanlık ofisi ile karmaşık yüzey çözümlemeleri üzerine çalışıyor.
 • H. Cenk Dereli
  H. Cenk Dereli
  Mimar. Kentsel politika ve proaktif tasarım fikirleri üzerine çalışan bir mimarlık doktorası adayıdır. Kişisel yaratıcı üretimleri radyo programcılığından müziğe, tasarım araştırmalarından etkinlik organizasyonlarına kadar yayılan bir pratiği tanımlar. NOBON adındaki tasarım markasının kurucusu ve yöneticisi; Herkes İçin Mimarlık adlı kar amacı gütmeyen derneğin proje koordinatörlerinden biridir.
 • Hayrettin Günç
  Hayrettin Günç
  Mimar ve şehirci. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Günç aynı zamanda Harvard’daki Graduate School of Design’da Kentsel Tasarım alanında Mimarlık Yüksek Lisans adayı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Mimarlık lisans derecesini aldıktan sonra, toplumsal sorunlar hakkında farkındalığı artırmanın ve yurttaş katılımına odaklanan tasarım stratejilerini araştırmanın yaratıcı yollarına odaklanan Herkes İçin Mimarlık adlı kar amacı gütmeyen örgütün kurucuları arasında yer aldı. Tasarımla kent politikalarının kesiştiği noktada çalışmalarını sürdüren Günç, yerel ve toplumsal etki yaratabilecek yeni girişimler arıyor. Şu anda, mahalleleri geçici bir süreliğine yeniden canlandıracak taktiksel şehircilik araçlarını kullanan Team Better Block grubuyla çalışıyor.
 • Demetra Vogiatzaki
  Demetra Vogiatzaki
  NTUA’da mimarlık-mühendislik öğrenimi gördü. Tarihsel perspektifte maddi mimarlığın estetiğini ve tasarım ilkelerini araştırıyor, mimarlıkla antropoloji ve yaşam bilimleri arasındaki kültürlerötesi etkileşimse –bunlar yapıtlarında parazitler, peri masalları, kuir bedenler ve pop kültür şeklinde ortaya çıkıyor- her zaman ilgisini çekiyor. Fikirlerini çeşitli uluslararası konferanslarda ve sanat sergilerinde paylaşıyor ve hem Yunan Devlet Bursları Vakfı hem de AG Leventis Vakfı tarafından destekleniyor. NTUA Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Kuramı dersi öğretim asistanı olarak çalışıyor.
   

 • Néféli Papadimouli
  Néféli Papadimouli
  NTUA’da mimarlık-mühendislik öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra  École de Beaux Arts de Paris’yi bitirdi (2013). O günden bu yana Paris ve Atina’da çalışıyor. Çalışmaları ağırlıklı olarak sanatçının çağdaş sanat sistemindeki rolünün sorgulanmasına odaklanıyor. Heykel, enstalasyon ve fotoğraf kullanarak sergi mekanları, galeriler ve kamusal alanlar arasında sürdürdüğü çalışmalarında, toplumsal kalıp ve simgeleri; sunum ve temsil yoluyla, sanat yapıtlarının pazarlanabilir lüks ürünler haline gelme yazgılarına direnme yoluyla nasıl dönüştürebileceğimizi araştırıyor. Yapıtları Fransa, Yunanistan ve Belçika’da çeşitli yerlerde sergilendi, Paris müzelerinin daimi koleksiyonlarına dahil edildi.
   
 • Yelta Köm
  Yelta Köm
  Mimar. 1986 yılında, İstanbul’da doğdu. Mimarlık öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimine Frankfurt’ta Staedelschule Mimarlık Sınıfı’nda, “Advanced  Architectural Design” bölümünde devam etmektedir. 2007’de “kayıtdışı” kolektifinin kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli mimarlık dergilerinde ve kitaplarında kent, mimarlık ve kentsel politika ekseninde yazıları yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Herkes İçin Mimarlık derneğinin (2012) proje koordinatörü olarak görevi yapıyor. İlgi alanlarının arasında müşterek alanların geleceği, bir arada yaşama pratikleri ve mimarlığın mecralar ile ilişkisi yer alıyor. Mimari pratiğini ve araştırmalarını ortağı olduğu KOTUstudio ile sürdürmektedir.

  yeltakom.com
 • DEPURati
  DEPURati
  Topluluk, kuzey yarıkürenin çeşitli yerlerinde mimari girişimlerden oluşan uzun bir geçmişten geliyor. Mestizo kültürü ve sinkretizmle şans eseri çok değerli karşılaşmalar yaşadıktan sonra topluluğun takipçileri mutluluğu ve huzuru post-tektonik nirvanada buldu.
   
  Kendiliğinden ortaya çıkan bir dizi paraformal olgular sayesinde grup, mimarbuster’ların harikulade dünyasının, karşı hareketlerin, yitik dünyaların, başka boyutların ve açıklanamayanın etkisi altında hareket ediyor.
   
  Bilinmeyenle hakiki ilişkiler kurabilmek için grup, kendi çalışmalarını dünyayı deneyimleme, anlama ve değiştirme girişimi olarak geliştiriyor ve bunu yaparken mimariyi değil ritüelleri ve eylemleri; oyunbaz pratiklere, araştırmalara, eğlenceye ve interaktif taktiklere dayanan deneysel bir müdahale biçimini kullanıyor.
   
  atisuffix.net
 • Epitome {collaborative network}
  Epitome {collaborative network}
  2013 yılında kurulan Epitome, sayısal ve fiziksel materyal strüktür araştırmaları ve sanat üretimleri yapan bir işbirliği ağıdır. Süreç tasarımları, yerleştirme ve deneylerle sergi ve eğitim etkinlikleri yapan grup araştırmalarını disiplinler arası alışverişle geliştirir. Elektronik, mimari, mekanik, plastik sanatlar gibi farklı dalların kesişiminde kentsel post-endüstriyel üretim araçlarını ve malzemelerini bir araya getiren ekip yeni materyaller; yapısal, deneyimsel ve mekansal potansiyelleri keşfeder.

  epitomeco.net
 • Gamze Gündüz
  Gamze Gündüz
  Mimar. 1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli mimari ofislerde çalıştıktan sonra 2011’de IAAC’da (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) yüksek lisans öğrenimini tamamladı, ardından Open Thesis Programı’nda yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimari Tasarımda Bilişim Programı’nda doktora öğrenimine devam ediyor. Araştırmaları kompozit malzeme davranışları, dijital fabrikasyon yöntemleri ve üretken sistemler ekseninde yer almaktadır. Araştırmalarına kurucularından olduğu Epitome ağı ile birlikte farklı platformlarda devam etmektedir.
 • Damjan Jovanovic
  Damjan Jovanovic
  Mimar. Staedelschule Mimarlık Sınıfı’nda okutman ve araştırma görevlisi. Mimarlık Yüksek Lisans derecesini Staedelschule’de aldı, yazdığı tez 2014’te AIV Yüksek Lisans Tezi Ödülü’ne layık görüldü. Lisans derecesini yine mimarlıkta 2006’da aldı. Sırbistan’da, Belgrad Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Yüksek Lisansı programını 2008’de tamamladı. Bilgisayar destekli tasarımla ilgileniyor, çalışmalarıysa bilgisayar ortamıyla estetik arasındaki ilişkileri araştırıyor. Son dönem projeleri arasında Frankfurt LAB’da ve Viyana’daki Theater Odeon’da sahnelenen bir müzikal oyun performansı olan “Limbo Lander” için yaptığı video enstalasyonu ve bilgisayar oyunuyla tasarım kültürü arasında bir yerde duran yazılım uygulamaları bulunuyor.