HAKKINDA

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin (TSMD) işbirliğiyle hayata geçirilen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, 2000 sonrası Türkiye’deki mimari yaklaşımların tipolojiler üzerinden aktarılması amacıyla, her yıl bir yapı tipi belirlenerek, 50 projelik bir seçkiye yer veren kitap yayımlanıyor. Ayrıca, yapı tipi ya da etrafındaki kavramlara dokunan içerikte bir sergi hazırlanıyor. Panel, film gösterimi, gezi gibi etkinliklerle zenginleştirilerek yıla yayılan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi; profesyonellerden akademisyen ve öğrencilere, mimarlıkla ilgili kitlelerin üretim yapmasına olanak tanıyan bir platform sunuyor.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin 2000’lerden başlayan dönemi mercek altına almasının altında, bu dönemin mimarlıkta önemli bir kırılımı beraberinde getirmesi yatıyor. Bilinçlenen kullanıcıların taleplerinin artması; işverenlerin iyi mimarlık üretimi konusunda teşvik edilmesi; mimarların yalnız kullanıcı ya da işverene değil, çevreye karşı da duyarlı olma baskısını daha fazla hissetmesi; teknolojik gelişmelerin yapı üretim teknikleri ve malzeme çeşitliliğini artırması, buna karşın süreçlerin kısalması, maliyetlerin düşmesi, yapı üretiminin artması, bu dönemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Künye
Proje Ortakları: VitrA & Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD)
Danışma Grubu: Banu Binat, Prof.Dr. Abdi Güzer, Yeşim Hatırlı, Erkut Şahinbaş, Selin Uysal
Proje Yürütücüsü: Gizem Sözündeduran

*Projeye katkılarından dolayı Arzu Uludağ Elazığ’a teşekkür ederiz