• Mutluluk Fabrikaları
  • Lütfen Rahatsız Etmeyin
  • Hayallerden Gerçekler
  • Dikkat Kaygan Zemin
  • Geç Olmadan Eve Dön

SERGİ

GEÇ OLMADAN EVE DÖN

GEÇ OLMADAN EVE DÖN

Konutun Serüveni Üzerine Bir Sergi

31 Mart – 26 Haziran 2016
Salı-Pazar (10.00-18.00), Perşembe (10.00-20.00)
İstanbul Modern Sanat Müzesi
Meclis-i Mebusan Caddesi
Liman İşletmeleri Sahası Antrepo 4,
34433, Karaköy

“Geç Olmadan Eve Dön” adlı sergi, insan-mekân arakesitindeki en eski ve temel barınma/yaşam mekânlarımıza, evlerimize odaklanıyor. İnsanın barınma serüveni binlerce yıl önceye giden tarihsel ve karmaşık bir konu. Konut sorununu tanımlanmak için süregelen tartışma ise epeydir çözülemiyor. Sorunun barınmaya mı, kente mi, yaşanılan mekânlara mı, mimari tasarıma mı dair olduğunun, yoksa bunların tümünü mü içerdiğinin izini kaybetmiş durumdayız.

Sergi bu ve benzeri sorulara cevap vermeye çalışmaktan çok soruları belirginleştirmeye gayret ediyor. Soruların çıkış nedenlerini ve süreç içinde insanın aradığı cevapları, kentler ve çevre dahilinde ortaya sermeye çalışıyor. “Geç Olmadan Eve Dön”, 19. yüzyıldan günümüze konutun ekonomi-politik serüvenini sahnelemenin yanı sıra yaşam alanına ve kullanım alışkanlıklarına değiniyor.

Sergi Küratörü: Cem Sorguç
Sergi Koordinatörü: Pelin Derviş
Katılımcılar: Ceren Oykut, Cevdet Erek, Deniz Cem Önduygu, Hilmi Tezgör, İdil Ergün, İpek Akpınar & Funda Uz
Görsel Arşiv Danışmanları: Gökhan Akçura, Metehan Özcan
Küratör Asistanı: Amina Rezoug
Grafik Tasarım: Future Anecdotes Istanbul
Sergi Tasarımı: cm mimarlık & Future Anecdotes Istanbul
Aydınlatma Tasarımı: ON/OFF
Sergi Uygulama: BARN arch.
Sergi Fotoğrafları: Sahir Uğur Eren