Adres
Istanbul Cad. Panayir Cayiri Sok. Gokturk, İstanbul
Proje Detayı
Yıl: 2006-2010
İşveren: Metal Yapı
Proje Ekibi: EAA-Emre Arolat Architecture ekibi
Paylaş

Gokturk Arketip Konutlari

Göktürk 118’in, mevcut şehir dokusu içindeöne çıkmaya çalışmadan oluşturduğu soyutlama bizim için çok değerli... Göktürk 118’i imar durum farkları içeren ve köşe oluşturan komşu iki parselde iki ayrı blok olarak tasarladık veyükseklik farkı içeren yapıları gabari önceliğinde bir arada tutmaya çalıştık. Yapının, cadde cephesi aldığı Çamlık Caddesi’ndeki yapı stoku ve cephe çeşitlemesi ile oluşan kentsel arayüz dahilinde bir “pattern” oluşturmasına ama dalga geçer bir ayrıksılıkta da olmamasına gayret ettik. Kütle oluşumu, üçüncü boyutta dörtgen prizması olarak algılanan iki formun birbiriyle buluşturulması üzerine kurulu.Konut / apartman tipolojisi içerisinde plan, cephe, kütle, malzeme paralelliğinde diğer çalışmalarımızdan farklı bir tasarım süreci içermesi "Göktürk 118"i bizim için farklı kılıyor.