Adres
Halide Edip Adıvar Bulvarı Okmeydanı, İstanbul
Proje Detayı
Yıl: 2005
İşveren: Akın Gayrimenkul
Proje Ekibi: Gonca Paşolar, Çağrı Yılmaz, Natali Tombak, Funda Tek, Tulga Büyükkaraduman, Sıtkı Akın
Paylaş

Addresistanbul Yaşam Merkezi

Addresistanbul projesinin tasarımında parçacıl durumun varolan bir taraflarına tutunmak yerine, kendi tansiyonunu yaratan, mevcut bağlamdan kopan ve bir kere koptuktan sonra kendi kendisini kuran, mevcudu dönüştürmek yerine kendisini önemli kılan biricik bir parça yaratmak hedeflendi. Uzak algıda, varolanı ötekileştiren, kendi geometrik kurgusu ile başkalaşan ışık demeti, yapının yüksekliği boyunca ayrışarak gökyüzüne uzanıp kaybolurken, yakın algıda çevre düzeninin başat birimlerini oluşturur. Farklı kotlardan içe ulaşımın yaratabileceği mevcut bağlamdan kopamama tehlikesini bertaraf ederek tek noktaya indirgenen giriş, yapıya olabildiğince en uzak mesafede uç veren bir kapalı geçit ile sağlanır. Kendi spesifikliğini oluşturacak satış birimleri ve aralarından süzülerek akan yol, varolan ‘yer’den yatayda ve düşeyde kopuk, özgün bir deneyimi örgütler.