Adres
Eyüp - İstanbul
Proje Detayı
Proje Ofisi: SE Mimarlık
Yıl: 2009
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Ekibi: Peyzaj: Selim Velioğlu, Erce Funda, Orkun Özüer, Mehmet Ali Yüzer, Onur Yüzer
Paylaş

Yeşil Avlu

Bu doğrultuda öncelikle, gereksinim programında yer alan işlevler dört farklı zamanda inşa edilmiş gibi algılanacak dört farklı mekânsal unsura - “Yeşil Avlu”, “Revaklı Duvar”, “ Yeşil Dam”, “Çiçek” - ayrıştırılmıştır ve bu unsurların birlikteliğinden Eyüp’ün kültürel mekânsal mirasını duyumsatacak biçimde bir “yanyanalık” elde edilmeye çalışılmıştır. Birbirlerine zaman içinde eklenmiş gibi algılanıp deneyimlenecek söz konusu dört farklı unsurun, kendi içlerinde de bazı parçalarını zaman içinde yitirmiş veya zamana teslim olmuş gibi tasarlanmaları ile mekânsal kurgu bir kez daha gevşetilip yumuşatılmıştır.