Adres
Deniz Müzesi Komutanlığı Sinan Paşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş, İstanbul
Proje Detayı
Proje Ofisi: Teğet Mimarlık
Yıl: 2013
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Ekibi: Alev Dağlı, Hande Köksal, Mert Üçer, Saro Dionyan, Senem Akçay
Paylaş

İstanbul Deniz Müzesi

Deniz Müzesi, İstanbul’da tarihî bir koleksiyon için tasarlanmış ilk çağdaş müze örneği olmasının yanı sıra, belki de Boğaz köprülerinden sonra İstanbul Boğazı kıyısı için tasarlanmış ilk kamusal yapıdır. Projenin ana programı ve problemi, çok özel kayık koleksiyonunun  sergilenmesidir.  34 kayık önerdiğimiz sergileme düzeninde, birbirine paralel olarak ve burunlarını İstanbul Boğazı’na doğrultmuş bir şekilde dizilirler.  Boyları 25 m’den 45 m’ye kadar değişen 6 çelik makas,  kayıkhanenin 14 m’lik yüksekliğini bölen asmakatı oluşturur. Cadde tarafındaki giriş meydanının devamı olarak kurguladığımız fuayeden Boğaz'a uzanan aks, kayıkhaneye inilen geniş bir seyir rampası ile kadırgayı birleştirir.  Merdivenli fuaye,  müzenin en önemli mekânı olan kayıkhanenin de girişidir. Boğaz’a açılan bir rıhtım-çekek binasını anımsatan kayıkhane, iki farklı tipte mekân yapısını aynı bünyede barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Burası hem bütün kayıkların bir arada algılanabildiği tek bir mekân hem de her kayık için ayrı nişlerin bulunduğu yan yana gelmiş bir mekânlar silsilesidir.