Adres
Bülent Ecevit Cad. Demir Mevkii, Göltürkbükü - Bodrum, 48483 Muğla
Proje Detayı
Yıl: 2011
İşveren: Aman Resorts
Proje Ekibi: Emine Öğün&Mehmet Öğün Mimarlık
Paylaş

Amanruya

Amanruya, az kat, düşük yoğunluk, küçük ölçü düzenine ek olarak, bir yandan bölgenin kendine has geleneksel yapı unsurlarını, metod ve malzemelerini taklit tuzağına düşmeden kullanan, diğer yandan da güncel olanaklardan yararlanan bir tasarım yaklaşımının ürünüdür. Bu yaklaşım, doğaya insan eliyle eklenecek yapıların, ancak fiziksel çevreyi daha güzel kılmak şartıyla var olmak hakkı elde edebilecekleri kabulünden hareket eder; çevre bilinci ve güzellik duygusuna sahip bireylerden oluşan toplumların mutluluk içerisinde yaşamalarını hedefler.