Haluk Erar

Özgeçmişi
1982 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra, 1977’de EPA Mimarlık ve Şehircilik Ofisi'ne katıldı. 2005’te Aydın Doğan Vakfı Kent Mimarisi Ödülü’nü Ersen Gürsel ile paylaştı. Haluk Erar 2011 yılında vefat etti.
Projeleri (A-Z)