Adres
Bostancı, İstanbul
Proje Detayı
Proje Ofisi: Çinici Mimarlık
Yıl: -
İşveren: Eryapı / Yimtaş
Proje Ekibi: Selim Koytak(Yardımcı Mimar)
Paylaş

Ada Apartmanı

Herhangi bir asli kentsel öngörüye dayanmayan imar planlarıyla geliştirilegelen yüksek yoğunluklu bir apartmanlar bölgesinde, yakın çevresindeki orantısızlıklardan ve işlev belirsizliklerinden uzak kalmaya çalışmak tasarımı yönlendiren en önemli hedef olmuştur. Bina kütlesi bir dikdörtgenler prizması ile sınırlı tutulmuş ve çıkma yapılmamıştır. Köşe parsel olma özelliği kütle üzerinde okunaklı kılınarak, en yakın komşu binalara bakan yan ve arka cephelerde beyaz sıvalı geniş masif duvarlar, yollara bakan diğer iki cephede de geniş açıklıklar oluşturulmuştur. Zemin kotu boşaltılarak açık ve sert zeminli bir giriş bahçesi niteliğine kavuşturulmuştur; Yandan bir saçak ile yönlendirilen sokaktan yaya girişi deneyimi olabildiğince uzatılmıştır. Bahçe duvarları kompozisyonun bir parçası haline getirilmiş, sokak ile kurduğu ilişkinin geçirgen olması hedeflenmiştir.